Diaľničné známky 2016

Oznam obchodným partnerom

Oznamujeme našim obchodným partnerom, 

že od 01. 01. 2016 na Slovensku končia papierové diaľničné známky (DZ) a motoristi budú na diaľniciach využívať už len elektronické diaľničné známky (eDZ).
  
ALD Automotive Slovakia s. r. o. zabezpečuje registráciu (eDZ) pre všetkých zákazníkov ktorí majú  túto službu zahrnutú v mesačnej splátke a leasingová zmluva trvá dlhšie ako do 31. 01. 2016. Platnosť eDZ si môžete skontrolovať na https://eznamka.sk/selfcare/check/ podľa pokynov na stránke.

Potvrdenia o zaregistrovaní  eDZ zasielať nebudeme, nakoľko vodič nie je povinný predkladať potvrdenie o úhrade diaľničnej známky za účelom kontroly.
  
Kontrola 
Kontroly na diaľniciach budú od 1. januára 2016 vykonávané NDS, ktorá bude kontrolovať vodičov na diaľniciach pomocou statických aj mobilných kamerových systémov. Kontrolný systém bude na dennej báze schopný odkontrolovať 90 % áut, ktoré v daný deň prejdú sieťou. Pokiaľ kamery zaznamenajú na spoplatnenom úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty vozidlo bez platnej diaľničnej známky, majiteľovi vozidla bude automaticky zaslaná pokuta podľa zásad objektívnej zodpovednosti. Za zistený priestupok môže byť následne v správnom konaní uložená pokuta v rozmedzí 100 – 500 €. 
  
Zmena údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky v prípade predaja vozidla 
Diaľničná známka je medzi vozidlami neprenosná. Žiadosť o zmenu v evidencii úhrady diaľničnej známky je možné podať prostredníctvom internetového portálu a prostredníctvom vybraných obchodných miest, pričom zmenu údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky je možné vykonať výlučne v prípade, ak nastane zmena evidenčného čísla vozidla alebo krajiny registrácie vozidla (tzn. nemení sa samotné vozidlo/prípojné vozidlo, a ani typ a platnosť diaľničnej známky). 
  
Všetky ďalšie informácie nájdete aj na oficiálnej stránke www.eznamka.sk.

Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00