myALD Portál

MyALD Portál je webová aplikácia pre online správu vozového parku a s tým súvisiacich činností.

Nájdete v nej detailný prehľad o vozidlách, dohodnutých službách a poisteniach, ale aj informácie o prevádzkových nákladoch každého používaného vozidla. Vďaka myALD Portálu získate rýchly a prehľadný prístup k informáciám o svojom vozovom parku kedykoľvek a z akéhokoľvek zariadenia. Dáta je možné ľubovoľne používať pre následné analýzy. K dispozícii je viac ako 50 štandardizovaných reportov o vozovom parku či vybranom vozidle vo formátoch XLS, PDF alebo CSV.

my-ald-portal-pc-500

Prístup do aplikácie myALD Portál nájdete na myald.sk. Po jednoduchom prihlásení získava správca vozového parku možnosť vytvárať nové používateľské účty v rámci svojej spoločnosti. Tým si sám riadi, kto bude informácie o vozidlách využívať a aké informácie budú užívateľovi prístupné.

myALD Portál obsahuje:

 • Dokumentáciu k vozidlám, zmluvám a užívateľské príručky.
 • Nájazdy jednotlivých vozidiel a odporúčané zmeny zmluvných nájazdov.
 • Informácie o poistení a všetkých poistných udalostiach na vozidle.
 • Dohodnuté služby a ich náklady.
 • Detailné prehľady tankovania za všetky tankovacie spoločnosti vrátane exportu dátových viet vo formáte CCS.
 • Faktúry za nájomné a vyúčtovanie služieb.
 • Možnosť stiahnutia tlačovej podoby každej faktúry či export dátových viet zvolených faktúr vo formáte ALD.
 • Náhľad na kalkulácie operatívneho leasingu s možnosťou ich potvrdenia.
 • Evidenciu dopravných priestupkov.
 • Platnosť povinných školení vodičov a možnosť ich objednávky on-line.
 • Rezerváciu vrátenia vozidla po ukončení zmluvy.

sk-my-ald-portal-pdf-nahled Stiahnite si manuál na používanie myALD Portálu!