Finančný Leasing

Finančný leasing je obľúbeným produktom firiem, ktoré chcú do svojej flotily nakúpiť automobily, nemajú aktuálne voľné finančné prostriedky na ich financovanie, ale stoja o to, aby vozidlá po ukončení leasingu prešli plne do ich vlastníctva. Počas trvania zmluvy platia tieto firmy klasický nájom formou leasingovej splátky. Po jej ukončení prechádza vlastníctvo vozidiel z majetku leasingovej spoločnosti do majetku firiem (ak nie je dohodnuté inak).

 

Prečo Finančný leasing od ALD?

 • Nepotrebujete peňažnú hotovosť na to, aby ste zaistili mobilitu svojej firmy.
 • Vaše finančné prostriedky nie sú viazané v predmete leasingu. Náklady na zaistenie mobility si rozložíte prostredníctvom splátok na dlhšie obdobie.
 • Jazdíte vždy novými vozidlami podľa Vami preferovaných parametrov. Vyberať si môžete zo všetkých značiek osobných aj úžitkových vozidiel do 3,5 tony na slovenskom trhu.
 • Využívate zvýhodnené cenové ponuky našich dodávateľov a partnerov, akými sú napríklad díleri alebo poisťovne.
 • V prípade podnikateľských subjektov sú všetky leasingové splátky plne daňovo uznateľné ako služba.
 • Leasingová splátka je po celú dobu trvania zmluvy fixovaná pevnou úrokovou sadzbou.
 • Predmet leasingu a jednotlivé leasingové záväzky sú mimobilančné a nie sú tak predmetom finančnej súvahy.
 • Poistenie vozidla je zahrnuté do splátky. V prípade požiadavky je možné riešiť poistenie individuálne, v rozmedzí našich štandardných podmienok plnenia.
 • Prostredníctvom našich online nástrojov, počítačovej aplikácie myALD Portál a mobilnej verzie myALD Driver máte o vozidlách a ich používaní nepretržitý prehľad.
 • Finančný leasing si u nás môžete dohodnúť prostredníctvom siete obchodných poradcov, manažérov Partnership – Značkového financovania ALD.
 • Zaisťujeme pre Vás administratívu spojenú s prevádzkou vozidiel (registrácia, odhlásenie, poistenie atď.).
 • Na konci zmluvného vzťahu a po uhradení kúpnej ceny prechádza vlastníctvo vozidiel na Vás.

Ako uzavrieť Finančný leasing ALD?

Kontaktujte nás na našich kontaktných miestach, využite služby našich obchodných poradcov alebo manažérov Značkového financovania.

tlacitko-ponuka-vozidiel     tlacitko-nezavazny-dopit     tlacitko-kontaktujte-nas