Full service leasing pre fyzické osoby

Čo je to Full service leasing pre fyzickú osobu a ako to funguje?

V ALD Automotive si môžete zaobstarať leasing aj ako fyzická osoba. V rámci Full service leasingu máte v mesačnej splátke okrem financovania vozidla zahrnuté aj služby, ktoré súvisia s prevádzkou vozidla (okrem pohonných hmôt). Výška splátky závisí od ceny vozidla, dĺžky nájmu, zmluvného nájazdu kilometrov a od vybraných služieb. Táto splátka je fixná po celú dobu trvania zmluvy.

Služby full service leasingu

 • Špecifikácia, objednanie a nákup vozidla podľa požiadavky
 • Poistenie vozidla
 • Štandardná údržba vozidla
 • Servisné a garančné prehliadky u zmluvných partnerov
 • Výmena sezónnych pneumatík a ich uskladnenie
 • Asistenčné služby
 • Náhradné vozidlo
 • Diaľničné známky
 • Cestná daň
 • Tankovacie karty
 • Reporting
 • On-line nástroje
 • GPS monitorovanie vozidla

 

Kúpa v hotovosti alebo leasing?
Výhody full service leasingu

 • Voliteľná dĺžka prenájmu: 24 - 60 mesiacov
 • Financovanie bez akontácie
 • Výhodné úrokové sadzby
 • Bez obmedzenia hornej hranice obstarávacej ceny vozidla
 • Splátka je fixná a platí počas celej zmluvnej doby
 • Po ukončení zmluvného vzťahu je vozidlo vrátené späť leasingovej spoločnosti ALD. Už v priebehu prenájmu je možné objednať ďalší automobil a pokračovať s ním vo využívaní služieb
 • Čerpanie veľkoodberateľských zliav na náhradné diely a servisné zásahy platných pre flotilu ALD

Doklady potrebné k schváleniu

 • Kópia dvoch platných dokladov
 • Vyplnený a podpísaný dotazník (v prípade záujmu ho včas obdržíte)

 

V prípade vozidiel s vyššou obstarávacou cenou

 • Kópia dvoch platných dokladov
 • Vyplnený a podpísaný dotazník (v prípade záujmu ho včas obdržíte)
 • Kópia bankového výpisu za posledné obdobie
Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00