Operatívny leasing pre fyzické osoby

Čo je to Operatívny leasing pre fyzickú osobu a ako to funguje?

V ALD Automotive si môžete zaobstarať leasing aj ako fyzická osoba.Pri Operatívnom leasingu ide o financovanie vozidla bez nutnosti kúpy vlastného. Za obstarané vozidlo platíte fixnú mesačnú splátku počas celej zmluvnej doby. Súčasťou operatívneho leasingu však nie sú služby, na rozdiel od full service leasingu.

Vo fixnej mesačnej splátke operatívneho leasingu je zahrnuté

 • Financovanie vozidla
 • Zákonné a havarijné poistenie
 • Cestná daň
 • Reporting
 • On-line nástroje

 

Kúpa v hotovosti alebo leasing?
Výhody operatívneho leasingu

 • Voliteľná dĺžka prenájmu: 24 - 60 mesiacov
 • Financovanie bez akontácie
 • Výhodné úrokové sadzby
 • Bez obmedzenia hornej hranice obstarávacej ceny vozidla
 • Splátka je fixná a platí počas celej zmluvnej doby
 • Po ukončení zmluvného vzťahu je vozidlo vrátené späť leasingovej spoločnosti ALD. Už v priebehu prenájmu je možné objednať ďalší automobil a pokračovať s ním vo využívaní služieb

 

Doklady potrebné k schváleniu

 • Kópia dvoch platných dokladov
 • Vyplnený a podpísaný dotazník (v prípade záujmu ho včas obdržíte)

 

V prípade vozidiel s vyššou obstarávacou cenou

 • Kópia dvoch platných dokladov
 • Vyplnený a podpísaný dotazník (v prípade záujmu ho včas obdržíte)
 • Kópia bankového výpisu za posledné obdobie
Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00