Finančný leasing

Čo je to finančný leasing a ako to funguje?

Finančný leasing predstavuje typ nákupu automobilov do Vašej flotily. Po uzavretí leasingovej zmluvy na finančný leasing platíte nájom formou mesačnej splátky po celú dobu trvania zmluvy. Po jej ukončení prechádza vlastníctvo vozidla z majetku leasingovej spoločnosti do vlastníctva klienta – majiteľom vozu sa tak po vypršaní zmluvnej doby stávate Vy.

Kúpa v hotovosti alebo leasing?
Výhody finančného leasingu

  • Vaše finančné prostriedky nie sú viazané v predmete leasingu. Náklady rozložíte prostredníctvom splátok na dlhšiu dobu
  • Ako u všetkých produktov spoločnosti ALD Automotive, využívate zvýhodnené cenové ponuky našich dodávateľov
  • Všetky leasingové splátky sú plne daňovo uznateľné ako služba
  • Leasingová splátka je po celú dobu trvania zmluvy fixovaná pevnou úrokovou sadzbou
  • Predmet leasingu a jednotlivé leasingové záväzky sú mimobilančné, a nie sú tak predmetom finančnej súvahy
  • Poistenie vozidla je zahrnuté do splátky, na žiadosť klienta je možné riešiť poistenie individuálne ale minimálne za podmienok plnenia štandardných pre leasingovú spoločnosť (vozidlo je v majetku leasingovej spoločnosti)
Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00