Spätný leasing

Čo je to Spätný leasing a ako to funguje?

Princíp Spätného leasingu spočíva v odkúpení vozidiel, ktoré vlastníte a následne sú Vám prenajaté za vopred dohodnuté mesačné splátky. ALD Automotive môže odkúpiť Vaše vozidlá a prenajať Vám ich späť, takže budete môcť využívať služby ALD Automotive a všetkých výhod full service leasingovej zmluvy. ALD Automotive môže odkúpiť Váš celý vozový park alebo len jeho časť a prenajať Vám ho späť na dohodnutú dobu a počet kilometrov. Po uplynutí tejto doby bude Váš vozový park obnovený novými prenajatými vozidlami.

Služby spätného leasingu

 • Poistenie vozidla
 • Štandardná údržba vozidla
 • Servisné a garančné prehliadky u zmluvných partnerov
 • Výmena sezónnych pneumatík a ich uskladnenie
 • Asistenčné služby
 • Náhradné vozidlo
 • Diaľničné známky
 • Cestná daň
 • Tankovacie karty
 • Reporting
 • On-line nástroje
 • GPS monitorovanie vozidla

 

Výhody spätného leasingu

 • Môžete ľahko prejsť od vlastníctva a údržby Vašich vozidiel na full-service leasing, bez toho, aby bola obmedzená dostupnosť Vašich vozidiel
 • Môžete sa sústrediť na predmet Vašej podnikateľskej činnosti
 • Odpredaj Vášho súčasného vozového parku uvoľní viazané finančné prostriedky
 • ALD Automotive preberá všetky riziká zostatkovej hodnoty vozidla a následného predaja
 • Kompletne prevezmeme administratívne a procesné náklady a riadenie týchto nákladov
 • Po ukončení zmluvy môžete vozidlá odkúpiť späť za vopred dohodnuté ceny a podmienky
Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00