ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

ÚVOD

Ak navštívite našu internetovú stránku www.aldautomotive.sk, vrátane akejkoľvek súvisiacej alebo príbuznej formy média, mediálneho kanálu, mobilnej internetovej stránky alebo mobilnej aplikácie (spoločne „Stránka“), ALD Automotive s.r.o. („my“ alebo „nám/nás“ alebo „náš/naše“) môže používať súbory cookies, web beacons (pixelový tag), sledovacie pixely a ďalšie technológie pre sledovanie, ktoré pomáhajú prispôsobiť Stránku a zlepšiť tak Vašu skúsenosť.

 Vyhradzujeme si právo meniť tieto Zásady používania súborov cookies, a to kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. O všetkých zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom aktualizovania dátumu „Poslednej aktualizácie“ týchto Zásad používania súborov cookies. Akékoľvek zmeny alebo úpravy sú platné ihneď po zverejnení aktualizovaných Zásad používania súborov cookies na Stránke .

Odporúčame Vám pravidelne sledovať tieto Zásady používania súborov cookies, aby ste mali prehľad o vykonaných aktualizáciách. Ak naďalej používate Stránku aj po uvedenom dátume poslednej aktualizácie, máme za to, že ste sa s týmito aktualizáciami zoznámili, riadite sa nimi a prijali ste zmeny obsiahnuté v Zásadách používania súborov cookies.

POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES

 Súbor „cookie" je reťazec informácií, ktorý Vám priradí jedinečný identifikátor, ktorý je uložený na Váš počítač. Váš prehliadač ponúkne tento jedinečný identifikátor na použitie vždy, keď na Stránke zadáte dopyt. Súbory cookies používame na Stránke preto, aby sme okrem iného sledovali Vami využité služby, zaznamenávali registračné údaje, zaznamenávali Vaše užívateľské preferencie, aby ste zostali prihlásení na Stránke, umožnili Vám procesy nákupu a sledovali stránky, ktoré navštevujete. Súbory cookies nám pomáhajú pochopiť, ako je Stránka využívaný, a zlepšovať tak Vašu užívateľskú skúsenosť.

 TYPY SÚBOROV COOKIES

Pri Vašej návšteve Stránky môžu byť použité nasledujúce typy súborov cookies:

 Reklamné súbory cookies

 Inzerenti a reklamné servery umiestňujú na Váš počítač reklamné súbory cookies s cieľom zobraziť Vám reklamy, ktoré pre Vás budú s najväčšou pravdepodobnosťou zaujímavé. Tieto súbory cookies umožňujú inzerentom a reklamným serverom zhromažďovať informácie o Vašich návštevách Stránky a iných internetových stránok, meniť reklamy odosielané do konkrétneho počítača a sledovať, ako často bola reklama videná a kým. Tieto súbory cookies sú prepojené s počítačom a nezhromažďujú o Vás žiadne osobné údaje.

 Analytické súbory cookies

 Analytické súbory cookies monitorujú ako sa užívatelia dostali na Stránku, ako užívatelia so Stránkou navzájom komunikujú a ako sa na nej pohybujú. Tieto súbory cookies nás informujú o tom, ktoré funkcie na Stránke fungujú najlepšie a ktoré by mali byť vylepšené.

 Naše súbory cookies

 Naše súbory cookies sú „súbory cookies prvej strany“, a môžu byť trvalé alebo dočasné. Ide o nevyhnutne potrebné súbory cookies, bez ktorých Stránka nebude správne fungovať alebo nebude schopná zabezpečiť určité funkcie a celkovú funkčnosť. Niektoré z nich je možné manuálne deaktivovať vo Vašom prehliadači, pričom to však môže ovplyvniť funkčnosť Stránky.

 Súbory cookies pre personalizáciu

 Súbory cookies pre personalizáciu sa používajú k rozpoznávaniu opakovaných návštevníkov Stránky. Tieto súbory cookies používame k zaznamenávaniu Vašej histórie prehliadania, navštívených stránok a Vášho nastavenia a preferencií pri každej návšteve Stránky.

 Bezpečnostné súbory cookies

 Bezpečnostné súbory cookies pomáhajú identifikovať a predchádzať bezpečnostným rizikám. Tieto súbory cookies používame na overovanie užívateľov a ochrane užívateľských dát pred neoprávnenými zásahmi tretích strán.

 Súbory cookies určené pre správu Stránky

 Súbory cookies určené pre správu Stránky sa používajú k zachovaniu Vašej identifikácie alebo relácie tak, aby nedošlo k neočakávanému odhláseniu a aby zostali zachované všetky údaje, ktoré ste krom za krokom zadali. Tieto súbory cookies nie je možné vypnúť individuálne, ale môžete deaktivovať všetky súbory cookies vo Vašom prehliadači.

 Súbory cookies tretích strán

 Pri návšteve Stránky môžu byť umiestnené do Vášho počítača zo strany spoločností, ktoré prevádzkujú nami ponúkané služby, súbory cookies tretích strán. Tieto súbory cookies umožňujú tretím stranám zhromažďovať a monitorovať o Vás určité informácie. Tieto súbory cookies je možné manuálne deaktivovať vo Vašom prehliadači.

 KONTROLA SÚBOROV COOKIES

Ak už raz udelíte súhlas s ukladaním súborov cookies, môžete kedykoľvek súbory cookies v nastavení prehliadača odstrániť alebo odmietnuť. Avšak majte na zreteli, že takýto úkon môže mať vplyv na dostupnosť a funkčnosť Stránky.

 Ďalšie informácie o tom, ako je možné ovládať nastavenie súborov cookies alebo ich odmietnuť súbory cookies nájdete v nastaveniach prehliadača alebo zariadenia a prípadne na nasledujúcich odkazoch:

 Apple Safari

Google Chrome

Microsoft Edge

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

Android (Chrome)

Blackberry

Iphone nebo Ipad (Chrome)

Iphone nebo Ipad (Safari)

Adobe Flash: www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Navyše, niektoré súbory cookies tretích strán môžete vyčleniť prostredníctvom Network Advertising Initiative’s Opt-Out Tool alebo www.youronlinechoices.com.  

 Za účelom deaktivovania súborov cookie Google Analytics si môžete stiahnuť a nainštalovať nasledujúci nástroj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Súbory cookies budú uchovávané maximálne 12 mesiacov.

 DALŠIE SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE

Okrem súborov cookies môžeme na Stránke používať internetové tagy (web beacon), sledovacie pixely a ďalšie sledovacie technológie, ktoré nám umožňujú prispôsobiť Stránku a zlepšiť Vašu skúsenosť. „Internetový tag“ alebo „pixelový tag“ je malý objekt alebo obrázok vložený do webovej stránky alebo e-mailu. Používajú sa na sledovanie množstva užívateľov, ktorí navštívili konkrétne stránky a videli e-mailové správy, a na zhromažďovanie ďalších štatistických údajov. Zhromažďujú len obmedzený súbor dát, napríklad číslo súborov cookies, čas a dátum zobrazenia stránky alebo e-mailu a popis stránky alebo e-mailu, na ktorých sú umiestnené. Internetové tagy a pixelové tagy nie je možné odmietnuť. Avšak, môžete obmedziť ich používanie tým, že budete ovládať súbory cookies, ktoré s nimi komunikujú.

 ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďalšie informácie o tom, ako využívame informácie nazhromaždené prostredníctvom súborov cookies a ďalšími sledovacími technológiami, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov uverejnených na Stránke. Tieto Zásady používania súborov cookies sú súčasťou našich Zásad ochrany osobných údajov. Používaním Stránky súhlasíte s dodržiavaním týchto Zásad používania súborov cookies a Zásad ochrany osobných údajov.

 KONTAKTUJTE NÁS

V prípade, že máte otázky alebo pripomienky k týmto Zásadám používania súborov cookies, kontaktujte nás na:

 ALD Automotive Slovakia s.r.o.

Panónska cesta 47

851 04 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 101538/B

IČO: 47 977 329

infosk@aldautomotive.sk

 

Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00