Insurance & risk management

V rámci zmluvy na vozidlo Vám ALD Automotive dá možnosť riešiť poistenie outsourcingom.

Výhody:

  • Nebudete už musieť dokladovať Vášmu poistiteľovi, že ste pridali či odobrali vozidlo z Vášho vozového parku, ani žiadať o nové doklady k poisteniu. Vozidlo je poistené počas celej doby platnosti zmluvy, od momentu odovzdania do chvíle vrátenia. Doklady o poistení sú súčasťou tzv. driver setu, ktorý obdrží vodič pri prevzatí vozidla.
  • Poistné je platené v pravidelných mesačných splátkach, takže poistený nemá žiadne dodatočné náklady. Znamená to úsporu oproti ročným alebo polročným platbám.
  • Táto služba je fakturovaná iba počas doby nájmu vozidla. Jednoduché mesačné faktúry zobrazujú platby za nájom s poistným za Váš vozový park.
  • Stačí, ak vodič kontaktuje ALD Automotive a naši špecialisti se postarajú, ako o problémy spojené s nepojazdnosťou vozidla, tak aj o doriešenie poistných udalostí.
  • Vaši zamestnanci nemusia nič hradiť vopred; ALD Automotive pokryje všetky náklady vrátene aj tých najmenších výdavkov.