Full service leasing

Ako to funguje? Podstata Full-Service Leasingu je veľmi jednoduchá.

  • ide o outsourcing služieb spojených s riadením Vášho vozového parku u špecializovaného dodávateľa
  • Váš poskytovateľ leasingu sa postará o financovanie a ponúkne Vám kompletnú škálu flexibilných služieb (opravy a údržba, výmena pneumatík a pod.)

Zmluvy na Full-Service Leasing sú vyhotovené podľa Vaších špecifických požiadavkov: dĺžka nájmu od 12 do 60 mesiacov a nájazd od 10.000 km do 150.000 km s fixnou mesačnou splátkou.

Je to jednoduché a Vy máte svoje náklady pod stálou kontrolou.

Špecialisti ALD Automotive Vám pomôžu:

  • s vedením Vášho vozového parku a s koordináciou každého kroku od objednávky cez dodanie až po vrátenie vozidla
  • s redukciou celkových nákladov na Váš vozový park pomocou preskupenia všetkých dodatočných nákladov


Kúpa v hotovosti alebo leasing?

Odpovede na všetko, čo Vás zaujíma o Full-Service Leasingu

Ak firma vlastní vozidlo, účtuje o ňom ako o fixnom majetku. Keď si firma obstará vozidlo na úver, finančné splátky sú účtované ako záväzky a úrok ako finančný náklad.

Ak firma využije Full-Service Leasing od ALD Automotive, vozidlo nevlastní, ale prenajíma si ho. To znamená, že financovanie nie je účtované v súvahe firmy. Vaše vozdilá sú pravidelne servisované, všetky riziká z nepojazdnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť Vaše podnikanie sú znížené na minimum.

A naviac sa už nemusíte starať o predaj jazdených vozdiel.

Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00