Aké to má pre Vás výhody?

Objavte výhody Full-Service Leasingu od ALD Automotive.

Váš rozpočet na vozidlo je starostlivo riadený a optimalizovaný: vyberiete si vozidlo, ktoré potrebujete, rozhodnete sa o dĺžke trvania zmluvy a o požadovanom kilometrovom nájazde, vyberiete dodatočné služby a budete platiť fixnú mesačnú splátku, ktorá bude zahrňovať všetky požadované služby.

Žiadne nepríjemné prekvapenia, rozpočet bude rovnomerne rozložený počas obdobia nájmu, ktoré Vám bude vyhovovať

Bez vplyvu na cash flow: splátky sa odpisujú ako prevádzkové náklady k danému obdobiu, a preto nemajú vplyv na Vašu súvahu.

Každodenná správa Vášho vozového parku je zjednodušená: špecialisti ALD Automotive postupujú presne podľa podmienok dohodnutých v zmluve. Poskytnú Vám tiež pomoc a spätnú väzbu v súvislosti s Vašími prevádzkovými a administratívnymi potrebami od objednania vozidla až po jeho finálne vrátenie.

Car Policy bude jednotná, prináša Vašej firme jednotný image za optimalizované náklady.

Zvýšite loajalitu Vašich zamestnancov a zahrniete benefit služobného vozidla do Vašej HR politiky

Vy sa koncentrujete na Váš predmet činnosti a my sa postaráme o mobilitu a o pohodlie tak Vás, ako aj Vašich zamestnancov.

Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00