Sieť pobočiek

ALD Automotive ponúka svoje služby v 40-tich krajinách světa

Vďaka svojmu celosvetovému pôsobeniu Vám ALD Automotive môže poskytnúť podporu pri Vašom medzinárodnom rozvoji. Partnerstvo je najlepším riešením, pretože my zaručujeme vysokú kvalitu služieb kdekoľvek vo svete.

Pre medzinárodné vozové parky s významným pôsobením v Severnej Amerike má ALD Automotive uzatvorené partnerstvo so společnosťou Wheels Inc. za účelom ponuky konsolidovaných výkazov a optimalizovaného riadenia vzťahov so zákazníkom.

Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00