Kontakt

Vážení klienti,  

radi by sme Vás informovali o neustálom monitorovaní a vyhodnocovaní situácie v spojitosti s výskytom vírusu COVID-19. Zdravie a bezpečnosť našich zákazníkov a zamestnancov sú na prvom mieste.

Vzhľadom k nariadeniam vlády Slovenskej republiky k aktuálnej situácii sme prijali opatrenia, na základe ktorých bude naša prevádzka a rovnako siete zmluvných partnerov od 16.3.2020 do odvolania v núdzovom režime, alebo budú prevádzky partnerov dočasne  ZATVORENÉ. 

Všetky Vaše požiadavky je možné vyriešiť telefonicky alebo emailom na našich kontaktoch:

  • V prípade nevyhnutných opráv, pre informácie o dostupných servisoch a pri poistnej udalosti, kedy je vozidlo pojazdné a spĺňa podmienky v rámci platnej legislatívy, prosím kontaktujte naše technické oddelenie na čísle + 421 268 298 810 pre dohodnutie postupu a zabráneniu vzniku škody na vozidle.
  • Ak bude Vaše vozidlo nepojazdné kontaktujte asistenčnú službu na čísle +421 220 602 022 pre zabezpečenie základných služieb ako napríklad odťah, uskladnenie vozidla a pod. 

Vrátenie vozidiel u zmluvného partnera Slovdekra je dočasne pozastavené a presunutie termínov vrátenia s Vami bude individuálne konzultovať Váš account manažér. 

O ďalších zmenách, ktoré vzniknú počas tohto obdobia Vás budeme informovať. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 
Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám veľa zdravia!

Fakturačné údaje:

ALD Automotive Slovakia s. r. o.

Adresa: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 101538/B
IČO: 47 977 329
DIČ: 20 24 166 166
IČ DPH: SK 20 24 166 166
Číslo účtu (ostáva nezmenené): 27-8206380287/8100
Peňažný ústav: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky , Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava         
IBAN: SK90 8100 0000 2782 0638 0287
SWIFT: KOMBSKBA

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

S úctou

Váš tím
ALD Automotive Slovakia, s. r. o.
 
Infolinka ALD Automotive:  +421 2 68 29 88 00
E-mail: infosk@aldautomotive.com

Zelená linka na hlásenie poistných udalostí: 0800 222 200

Vaše kontakty

Daniel Tomaško
Branch Director Slovakia
Tel.: +421 268 298 801
Fax: +421 233 204 790
daniel.tomasko@aldautomotive.com

Marcela Gembická
Account Manager
Mob.: +421 905 933 004
Marcela.gembicka@aldautomotive.com

Matej Števík 
Sales Director  
Mob.: +421 911 749 625
matej.stevik@aldautomotive.com 

Dušan Molitoris
Account Manager
Mob.: +421 910 959 159  
dusan.molitoris@aldautomotive.com
 
Miroslav Horečný
Partnership Manager 
Tel.: +421 268 298 831 
Mob.: +421 911 749 002
miroslav.horecny@aldautomotive.com 

Dominik Laták
Partnership Manager
Mob.: +421 907 754 023
Dominik.LATAK@aldautomotive.com

Rastislav Paulen
Fleet Manager
Mob.: +421 911 809 998
Rastislav.PAULEN@aldautomotive.com

Jakub Kralovič
Fleet Manager
Mob.: +421 911 749 003
Jakub.KRALOVIC@aldautomotive.com

Filip Foltín
Fleet manager
Mob.: +421 918 920 468
Filip.FOLTIN@aldautomotive.com

Boris Barienčík
Head of Operations 
Tel.: +421 268 298 811 
Mob.: +421 903 279 666 
boris.bariencik@aldautomotive.com

Lenka Kostárová
Remarketing Specialist
Tel.: +421 268 298 816
Mob: +421 901 789 980
Lenka.KOSTAROVA@aldautomotive.com

Tomáš Mikla
Remarketing Specialist
Tel.: +421 268 298 822
Mob.: +421 911 749 668
Tomas.MIKLA@aldautomotive.com

Hana Račková
Head of Accountants 
Tel.: +421 268 298 842
Mob.: +421 911 749 004 
hana.rackova@aldautomotive.com

Zdenka Švajlenová
Customer Administration
Tel.: +421 268 298 823
Mob.: +421 902 959 159
zdenka.svajlenova@aldautomotive.com

Július Hagony
IT specialist
julius.hagony@aldautomotive.com  

Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00