Dôraz na kvalitu

ALD Automotive ide trvale o kvalitu

ALD Automotive má veľa dcérskych spoločností certifikovaných podľa ISO a každý deň usiluje o dosahovanie maximálnej spokojnosti zákazníkov, kdekoľvek pôsobíme.

Naše certifikácie podľa ISO zabezpečujú, že spolupracujeme úzko s našími zákazníkmi, čo zahrňuje očokávanie trvalej kontroly a zvyšovania kvality.


ALD Automotive má v súčasnosti certifikáciu podľa ISO 9000 v týchto krajinách:
Francúzsko (ISO 9001/2000)
Veľká Británia (ISO 9001/2008)
Belgicko (ISO 9001/2000)
Maďarsko (ISO 9001/2000)
Luxembursko (ISO 9001/2000)
Rumunsko (ISO 9001/2000)
Maroko (ISO 9001/2000)
ALD Automotive má certifikáciu podľa ISO 14000 v týchto krajinách
Veľká Británia (ISO 14001/2004)
Švédsko (ISO 14001/2004)

 

Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00