Životné prostredie

ALD bluefleet naša známka podporujúca náš záväzok voči životnému prostrediu

Ako medzinárodná spoločnosť zabezpečujúca mobilitu máme zodpovednosť každý deň zdokonaľovať Váš vozový park a obmedzovať spotrebu pohonných hmôt a emisie CO2.

Záväzok ALD Automotive voči trvale udržiavateľnému rozvoju znamená, že podporujeme implementáciu „ekologicky zodpovedných“ pravidiel pre vozidlá
tým, že :
- ponúkame kompletnú diagnózu Vášho vozového parku, za účelom identifikácie oblasti, ktoré môžu býť optimalizované tak ekologicky, ako aj ekonomicky;
- doporučujeme ekologicky zodpovedný prístup pri výbere modelov a obsahu motorov,
- ponúkame zamestnancom možnosť zúčastniť sa kurzov ekologického jazdenia a bezpečnej jazdy za účelom zníženia spotreby pohonných hmôt.


Po zavedení týchto prevádzkových nástrojov a v rámci nášho záväzku voči životnému prostrediu ALD Automotive ponúka zákazníkom, ktorý o to majú záujem, možnosť kompenzácie ich emisií CO2 formou príspevku na rôzné programy opätovného zalesňovania vo Francúzsku.

Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00