ALD NEWS

Svojim klientom zasielame v pravidelných intervaloch aktuálne informácie k našim produktom a službám alebo k zaujímavým témam, ktoré sa týkajú mobility, automobilového trhu alebo dopravnej bezpečnosti. Nazývame ich ALD News. Ak sa chcete stať odberateľom ALD News a ste naším klientom, napíšte nám.