Informácie o spracovaní osobných údajov

Účelom týchto stránok je poskytnúť vám informácie o spracovaní vašich osobných údajov v spoločnosti ALD Automotive s.r.o. a vašich právach, ktoré sú s nimi spojené.

Chceme, aby ste vedeli, aké osobné údaje zhromažďujeme a ako s nimi ďalej nakladáme. Vaše osobné údaje spracovávame vždy transparentne, korektne, v súlade so zákonom a v rozsahu potrebnom na príslušný účel. Vaše osobné údaje bezpečne uchovávame po nevyhnutne potrebný čas, podľa lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy a regulácie. V prípade oprávneného záujmu, si môžeme sami určiť dobu, po ktorú budeme údaje uchovávať. Odporúčame vám zoznámiť sa s informáciami obsiahnutými v dokumente Informácie o spracovaní osobných údajov, ktorý nájdete nižšie.
Navyše prikladáme aj dokument o spracovaní osobných údajov a právach spojených s nimi, ktorý je pripravený pre zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie a externých spolupracovníkov skupiny Komerční banky, a.s. v Českej a Slovenskej republike. Niektoré spracovania osobných údajov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente nie sú zo strany ALD Automotive s.r.o. vykonávané.

 

 Informácie o spracovaní osobných údajov ald-button-stiahnut
   
Informácie o spracovaní osobných údajov pre zamestnancov skupiny Société Generale ald-button-stiahnut

 

Data Protection Officer – Poverenec pre ochranu osobných údajov

osobneudaje@aldautomotive.com

Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00