Kontakty

Fakturačné údaje:

Spoločnosť: ALD Automotive Slovakia s. r. o.
Adresa: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava – Petržalka
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 101538/B
IČO: 47 977 329
DIČ: 20 24 166 166
IČ DPH:  SK 20 24 166 166
Číslo účtu: 278206380287/8100
Peňažný ústav: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
  Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava
IBAN: SK90 8100 0000 2782 0638 0287
SWIFT: KOMBSKBA

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

S úctou Váš tím
ALD Automotive Slovakia s. r. o.

ALDpicto-my-ald-portal-50x50  E-mail: infosk@aldautomotive.com
ALDpicto-infolinka-50x50  Infolinka: +421 2 68 29 88 00
ALDpictoManager_C-50x50  Hotline ALD: +421 2 68 29 88 20
ALDpictoFleetManager_C-50x50  Obchodné oddelenie: +421 232 339 859
ALDpictoMaintenance_C-50x50  Technické oddelenie: + 421 268 298 810
ALDpicto-zakaznicke-odd-50x50  Zákaznické oddelenie: +421 268 298 821
ALDpicto-financne-odd-50x50  Finančné oddelenie: + 421 268 298 843
ALDpictoAccidentManagement_C-50x50 Zelená linka:
(hlásenie poistných udalostí):
zo zahraničia:
0800 222 200

+421 232 222 200
ALDpictoAssistance_C-50x50  ALD Assistance: +421 220 602 022
Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00