Kontakty

Sídlo:

ALD Automotive Slovakia s. r. o.

Panónska cesta 47
851 04 Bratislava – Petržalka
infosk@aldautomotive.com
www.aldautomotive.sk

 

Prevádzková doba:

Pondelok – piatok: 8:00 – 17:00 hod.

 

Kontakty:

Infolinka: +421 2 68 29 88 00
Hotline ALD: +421 2 68 29 88 20
ALD Assistance: +421 220 602 022
Zelená linka:
(hlásenie poistných udalostí):
0800 222 200
- zo zahraničia: +421 232 222 200
E-mail: infosk@aldautomotive.com
Obchodné oddelenie: +421 232 339 859
Technické oddelenie: +421 268 298 810
Zákaznícke oddelenie: +421 268 298 821
Finančné oddelenie: +421 268 298 843

 

Fakturačné údaje:

IČO:  47 977 329
DIČ: 20 24 166 166
IČ DPH: SK 20 24 166 166
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 101538/B
Číslo účtu:  278206380287/8100
Peňažný ústav: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava
IBAN: SK90 8100 0000 2782 0638 0287
SWIFT: KOMBSKBA