Informácie o spracúvaní osobných údajov

Účelom týchto stránok je poskytnúť vám informácie o spracúvaní vašich osobných údajov v spoločnosti ALD Automotive Slovakia s. r. o. a vašich právach, ktoré sú s nimi spojené.

Chceme, aby ste vedeli, aké osobné údaje zhromažďujeme a ako s nimi ďalej nakladáme. Vaše osobné údaje spracúvavame vždy transparentne, korektne, v súlade so zákonom a v rozsahu potrebnom na príslušný účel. Vaše osobné údaje bezpečne uchovávame po nevyhnutne potrebný čas, podľa lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy a regulácie. V prípade oprávneného záujmu, si môžeme sami určiť dobu, po ktorú budeme údaje uchovávať. Odporúčame vám zoznámiť sa s informáciami obsiahnutými v dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov, ktorý nájdete nižšie.

Navyše prikladáme aj dokument o spracúvaní osobných údajov a právach spojených s nimi, ktorý je pripravený pre zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie a externých spolupracovníkov skupiny Komerční banky, a.s. v Slovenskej republike. Niektoré spracovania osobných údajov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente nie sú zo strany ALD Automotive Slovakia s. r. o. vykonávané.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:


ALD Automotive Slovakia s. r. o.
so sídlom Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
IČO: 47977329, zapísaná v ORSR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 101538/B
Tel.: +421 2 68 29 88 00, E-mail: osobneudaje@aldautomotive.com

Kontakt na Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov (DPO – Data Protection Office):

E-mail: osobne_udaje@kb.sk

Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00