Naša identita

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in nisi eget velit venenatis finibus.

ald-obrazek-nase-identita-sk

 

Náš kódex správania a etické zásady

V spolupráci so skupinou Societe Generale, ALD počas uplynulých rokov pracuje na posilnení firemnej kultúry na základe jej hodnôt, etiky a kódexu správania.

Cieľom ALD je zabezpečiť, aby zamestnanci dodržiavali firemný kódex správania a konali čestne vo svojich každodenných činnostiach.

Kódex správania presadzuje rešpekt pre ľudské práva a životné prostredie, prevenciu konfliktu záujmov a korupcie, podporuje boj proti praniu špinavých peňazí a financovanie terorizmu, rešpektuje integritu trhu, ochranu dát a korektné správanie, pokiaľ ide o dary a pozvánky a zodpovedné obstarávanie.

Kódex správania Sociéte Generale

Okrem toho v súlade s francúzskym zákonom ALD vypracovala protikorupčný kódex, ktorý je začlenený do vnútorných predpisov ALD vo Francúzsku.

Kódex ALD upravujúci boj proti korupcii a ovplyvňovaniu


Whistleblowing: https://report.whistleb.com/en/societegenerale

Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00