Naše záväzky

Etický kódex skupiny

Prečo ALD Automotive?

ald-preco-ald

 

Naše hodnoty

ALDpicto-tvarujeme

Tvarujeme budúcnosť s udržateľnou mobilitou

  • Ako medzinárodná spoločnosť zabezpečujúca mobilitu máme zodpovednosť každý deň zdokonaľovať Váš vozový park a obmedzovať spotrebu pohonných hmôt a emisie CO2
  • Záväzok ALD Automotive voči trvale udržiavateľnému rozvoju znamená, že podporujeme implementáciu „ekologicky zodpovedných“ pravidiel pre vozidlá
  • Ponúkame kompletnú diagnózu Vášho vozového parku, za účelom identifikácie oblasti, ktoré môžu býť optimalizované tak ekologicky, ako aj ekonomicky
  • Doporučujeme ekologicky zodpovedný prístup pri výbere modelov a obsahu motorov

 

ALDpicto-kvalita

Dôraz na kvalitu

Záväzok poskytovať najlepšiu možnú kvalitu služieb:

  • Automatizované pracovné postupy
  • Technologické inovácie
  • Optimalizácia nákladov Vášho vozového parku
  • Odborná znalosť našich zamestnancov

Etický kódex skupiny

Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00