Manuály

Vrátenie vozidla - Postup

  • ako užívateľ vozidla máte predkupné právo na vozidlo s končiacou zmluvnou dobou
  • pred vrátením vozidla je potrebné skontrolovať poškodenia
  • vrátenie a prehliadka prebieha u nášho zmluvného partnera – rezervujte si termín vrátenia
  • pred začiatkom procesu vrátenia vozidla Vám radi zašleme komplexnú brožúru s podrobnými inštrukciami - pre získanie brožúry prosím kontaktujte svojho account manažéra

 

Prehľad zmluvných partnerov

  • Servisy
  • Pneuservisy
  • Čerpacie stanice
  • STK
  • Autosklo
Zoznam zmluvných partnerov

 

Skrátený návod

Služby spojené s prevádzkou vozidla

stiahnut

Poistné udalosti

Každú škodovú udalosť a dopravnú nehodu ste povinný nahlásiť do ALD najneskôr do 4 kalendárnych dní od jej vzniku.

stiahnut

Riešenie pokút

Postup riešenia pokút prijatých zo SR a zahraničia

stiahnut

Informácie pre užívateľa vozidla

Ako využiť služby spojené s prevádzkou vozidla

stiahnut

Celkové primerané opotrebenie

Náhľad ako zaobchádzať s Vaším vozidlom, akceptovateľné a neakceptovateľné poškodenia

stiahnut

Rozsah asistenčných služieb

Prehľad a informácie o asistenčných službách

stiahnut

 

Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00