Tankovacie karty

ALD Automotive spolupracuje s významnými dodávateľmi pohonných hmôt.

Podstata:

 • Každý vodič obdrží kartu vybranej spoločnosti, ktorú  môže používať na úhradu za pohonné hmoty a prípadne iné nákupy podľa možností čerpacích staníc a Vašej voľby.
 • ALD Automotive fakturuje za čerpanie PHM v rovnakej dobe, ako svoje služby.
 • K faktúre je priložený podrobný výpis, v ktorom je uvedené pre každé vozidlo, kde, kedy a koľko PHM bolo natankované.


Výhody:

 • Asistencia: ALD Automotive rieši všetky náležitosti spojené s poskytnutím alebo obnovou kariet PHM (príkazy na blokáciu karty, kópie, a pod.).
 • Jednoduchosť: ALD Automotive zasiela jedinnú mesačnú faktúru za všetky spotrebované PHM bez ohľadu na dodávateľa na základe nastavenia, ktoré si definujete pre Vaše faktúry.
 • Nemusíte spravovať výdavkové formuláre.
 • Spôsob, akým sú faktúry spracované, uľahčuje vymáhanie DPH.
 • Flexibilita: Jednoducho si nakonfigurujte Vaše karty na nákup pohonných hmôt tak, aby zahŕňali poplatky za diaľnice, nákupy v obchodoch, služby v umývarkách a pod.
 • Bezpečnosť: Každá karta má vlastný PIN kód. Po strate alebo odcudzení karty, je okamžite zablokovana a je vystavená nová karta.
 • Kontrola: Výpisy vám umožňujú pozorne kontrolovať všetky položky a zisťovať akékoľvek anomálie.
  Môžete ľahko monitorovať spotrebu každého užívateľa vozidla.
Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00