Údržba a opravy

S ALD Automotive bude o Vaše vozidlo profesionálne postarané v značkových servisoch, ktoré dodržiavajú predpísané požiadavky výrobcu a za výhodnejšie ceny.

Podstata:

Váš zamestnanec jednoducho predloží Servisnú kartu od ALD Automotive a užíva celý rad výhod služby servis:

  • pravidelné servisné prehliadky vozidla: servis a kontrola v súlade s doporučenými predpismi výrobcu; zahrňuje výmenu oleja, baterií, žiaroviek a stieračov.
  • zahrňuje mechanické opravy: žiadne obmedzenia v rámci ceny, počtu alebo frekvencii opráv v súlade s normálnym použivaním vozidla.
  • pravidelné garančné prehliadky vozidla: zahrňuje náklady na prehliadku a súvisiace opravy.

 

Výhody:

  • Vaši zamestnanci neplatia zálohy a môžu si vybrať z širokej ponuky partnerských značkových servisov ALD Automotive, ktorým zveria svoje vozidlo.
  • ALD Automotive sa postará o fakturáciu a platbu.
  • Špecialisti technického oddelenia riadia, vyjednávajú a monitorujú všetky uskutočnené opravy, kontrolujú, či sú oprávnené (kontrola nákladov) a boli či boli vykonané za nejlepšiu možnú cenu.
Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00