Finančná skupina Société Générale

Ako popredný poskytovateľ operatívneho leasingu pre firemnú klientelu aj súkromné osoby patríme súčasne do jednej z najväčších finančných skupín v eurozóne – Société Générale. Jej aktivity spadajú do troch základných oblastí:

  • Retailové bankovníctvo a špecializované finančné služby

SG obsluhuje viac ako 30 miliónov klientov po celom svete.

  • Globálne služby investičného bankovníctva

Z hľadiska objemu spravovaných aktív patrí SG k najväčším európskym finančným zoskupeniam.

  • Korporátne a investičné bankovníctvo

SG patrí k popredným svetovým bankám v oblasti eurokapitálových trhov, derivátov a štruktúrovaného financovania.

 

Société Générale Equipment Finance patrí medzi popredné finančné spoločnosti na Slovensku a v Českej republike. Na Slovensku sa nachádzajú dve pobočky. Ťaží zo znalostí lokálneho trhu a tiež využíva medzinárodné skúsenosti naprieč finančnou skupinou. Jej cieľom je poskytovať klientom širokú ponuku služieb v rámci jednej finančnej skupiny a pokryť tak všetky finančné potreby svojich zákazníkov. Klient a jeho potreby sú pre ňu na prvom mieste. Okrem nás do nej patria aj nasledujúce spoločnosti:

 

logo-kb

Komerčná banka je jednou z najväčších bánk v regióne strednej a východnej Európy. Je univerzálnou bankou, ktorej úspech je založený na neustálom posilňovaní vzťahov so zákazníkmi. Vďaka svojej agilite a schopnosti rýchlych inovácií produktov a služieb je schopná v každom okamihu vyhovieť meniacim sa požiadavkám svojich klientov. Ponúka im služby šité na mieru. Toto úsilie o neustále zlepšovanie služieb bolo mnohokrát odmenené oceneniami, za ktorými stojí každodenná práca a osobné nasadenie všetkých jej zamestnancov.

 

logo-essox

ESSOX ponúka financovanie nákupu automobilov, tovaru a služieb, hotovostné úvery aj kreditné karty. Na vysoko konkurenčnom trhu si dokázal ESSOX vybudovať pozíciu jednej z najvýznamnejších nebankových finančných inštitúcií.

 

logo-equipment

SG Equipment Finance Slovakia sa špecializuje na financovanie ťažkej dopravnej techniky, strojov, zariadení, high-tech, leteckej techniky a nehnuteľností. V rámci produktovej ponuky poskytuje finančný aj operatívny lízing, splátkový predaj a nebankový úver.

 

Kľúčovými hodnotami Skupiny SG sú klient, tímový duch, inovácia, zodpovednosť a záväzok.