ALD Car Monitor

Monitorovanie pohybu Vašich vozidiel

Služba ALD Car Monitor patrí k dôležitým pomocníkom pri správe vozového parku. Ponúka online sledovanie pohybu vozidiel, automatické generovanie knihy jázd podľa zistených GPS dát, import údajov o tankovaní z rôznych platobných kariet, ale taktiež významne prispieva k zabezpečeniu vozidiel na území Slovenskej republiky. S jej pomocou môžete získať okamžité informácie o nedovolenom pohybe vozidla, napríklad pomocou funkcie stráženia definovanej oblasti pre vozidlo a zasielaním alarmových SMS správ.

Hlavné výhody:

 • Zníženie prevádzkových nákladov až o 30 %
 • Úspora pohonných hmôt/obmedzenie čiernych jázd
 • Zvýšenie produktivity zamestnancov
 • Rozlíšenie súkromných ciest zamestnancov
 • Efektívnejšie využitie pracovného času zamestnancov
 • Sledovanie spotreby pohonných hmôt v prepočte na kilometre
 • História pohybu vozidla (čas, poloha, rýchlosť…)
 • Aktuálna pozícia vozidla na vyžiadanie
 • Zabezpečenie majetku (vozidiel) firmy
 • Import údajov o tankovaní z rôznych platobných kariet Shell, MOL – Slovnaft, OMV, CCS
 • Ďalšie štatistické výstupy
 • Možnosť zasielania reportov a zostáv automaticky na určené e-mailové adresy v určených termínoch
 • Možnosť rozlíšenia vodičov striedajúcich sa na vozidle pomocou RFID čítačky/čipov
 • Vkladanie vlastných užívateľských objektov s definíciou účelu jazdy do mapy (zákazník, pobočka, ikona, oblasť)
 • Evidencia všetkých nákladov na prevádzku vozidla
 • Plánovanie servisných prehliadok, výmeny olejov a ďalšie
 • Mobilná aplikácia zadarmo

 


Chcete byť novým užívateľom ALD CAR MONITOR? Kontaktujte svojho obchodného poradcu!