Asistenčné služby

Asistenčné služby ALD vám zaistia mobilitu v každej situácii.

V spolupráci so zmluvnou špecializovanou asistenčnou spoločnosťou ponúkame svojim klientom rôzne programy asistenčných služieb ALD s rozsahom pre celé územie Európy. Naše programy zabezpečujú kompletnú bezplatnú asistenciu v prípade poruchy či nehody vozidla a tiež zapožičanie náhradného vozidla zadarmo (na dobu až 20 dní, podľa dohodnutého variantu). Služby obvykle poskytujeme pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá do 3,5 tony, ich presný obsah je definovaný zmluvou.

ald-asistencni-sluzby-1 Základnou podmienkou pre bezplatné čerpanie asistenčných služieb ALD je ich objednanie cez nonstop dispečing ALD Assistance: +421 220 602 022 alebo pomocou aplikácie myALD Driver.

 

V snahe zaistiť pomoc užívateľom vozidiel ALD aj v prípade, keď nemajú dohodnutú vyššie uvedenú službu, je dispečing ALD pripravený poskytnúť základný rozsah núdzovej asistencie. Priame náklady takého zásahu a ďalších s tým spätých služieb (napríklad poskytnutie náhradného vozidla) sú následne zákazníkom prefakturované.

Nezabudnite, že po absolvovanom asistenčnom zásahu pri nehode je potrebné bezodkladne nahlásiť poistnú udalosť poistnému oddeleniu ALD (pokiaľ je Vaše poistenie dohodnuté v zmluve s ALD). Pre nahlásenie využite online formulár Hlásenie poistnej udalosti alebo mobilnú aplikáciu myALD Driver.

ald-sk-asistencni-sluzby-titul-200 Viac informácií o asistenčnej službe ALD získate v priloženej brožúre.