Poistenie

Súčasťou vybraných finančných produktov ALD Automotive je aj komplexné poistenie vozidla, ktoré zabezpečí Váš pokoj a bezpečie.

Aké výhody to prináša?

 • Naše vozidlá sú poistené po celú dobu platnosti zmluvy, od momentu odovzdania k Vám až do vrátenia k nám.
 • Všetky doklady k poisteniu sú súčasťou tzv. Driver setu, ktorý dostane vodič pri prevzatí vozidla a zároveň sú kedykoľvek k dispozícii v mobilnej aplikácii myALD Drive (zelená karta).
 • Nemusíte informovať svojho poisťovateľa o pridaní či odobratí vozidla z Vášho vozového parku, ani žiadať o nové doklady k poisteniu, pretože tieto úlohy za Vás vybavíme my.
 • Poistenie Vám fakturujeme raz mesačne spolu so splátkami za prenájom vozidiel. Neplatíte žiadne náklady navyše.
 • V prípade nepojazdnosti vozidla je Vám k dispozícii asistenčná služba ALD.

 

Aké poistenia sú súčasťou našej štandardnej ponuky?

Havarijné poistenie vozidla

Poistenie je platné na geografickom území Európy a je možné ho štandardne uzavrieť so spoluúčasťou na poistných udalostiach vo výške:

 • 5 %, min. 200,00 €
 • 10 %, min. 330,00 €

Poistenie vozidla podľa Zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. Zákon č. 381/2001 Z. z. ( tzv. „PZP – Povinné zmluvné poistenie“ )

Dokladom o uzatvorení tohto poistenia je platná medzinárodná automobilová karta (tzv. „zelená karta“). Poistenie platí v štátoch uvedených na zelenej karte. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla je stanovené zákonom, je povinné a kryje škody, ktoré spôsobíte na cestách tretím osobám pri ujme na majetku alebo pri ujme na zdraví.

Obidve poistenia sú pri všetkých našich vozidlách súčasťou štandardnej kalkulácie.

ald-pojisteni-03-700

Aké ďalšie doplnkové poistenie ponúkame?

Svojim klientom umožňujeme uzavrieť ďalšie doplnkové poistenie spojené s havarijným poistením, napríklad:

 • Poistenie skla/skiel
  Poistenie sa vzťahuje na všetky obvodové výhľadové sklá vozidla.

 • Poistenie sedadiel/ poistenie prepravovaného tovaru
  Poistenie sa vzťahuje na prepravované osoby vo vozidle v súlade s poistnými podmienkami poisťovne a prepravovaný tovar.

 • Poistenie s likvidáciou GAP
  Ide o nadštandardný produkt v prípade totálnej škody alebo krádeže vozidla. Výpočet poistného plnenia nie je stanovený na všeobecnú cenu vozidla, ale na obstarávaciu cenu, prípadne účtovnú hodnotu vozidla určenú k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom došlo k poistnej udalosti v závislosti od typu finančnej služby.

Čo robiť v prípade problémov na cestách?

 • Ak je vozidlo nepojazdné, kontaktujte ALD Asistenčnú službu na telefónnom čísle  +421 220 602 022.
 • Poistnú udalosť môžete nahlásiť dvomi spôsobmi:

Ďalšie dokumenty na stiahnutie:

PSA flotila :