Asistenčné služby

ALD Assistance je Vám k dispozícií v prípade akéhokoľvek problému s vozidlom 24/7. ALD Automotive Slovakia zabezpečí dočasné náhradné vozidlo v prípade, že je Vaše vozidlo nepojazdné.

Asistenčná služba

V spolupráci s Europ Assistance sú pre Vás pripravené programy asistenčnej služby v prípade porúch, nepojazdnosti vozidla alebo dokonca administratívna pomoc. Pre klientov ALD Automotive Slovakia je asistenčná služba dostupná v Slovenskej republike, aj v zahraničí.

Náhradné vozidlo

  • Nárok na náhradné vozidlo vzniká, ak je vozidlo nepojazdné, nespôsobilé cestnej premávke a ak opravu nie je možné vykonať na počkanie
  • Pre čerpanie náhradného vozidla je nutné kontaktovať ALD Assistance
  • ALD Automotive zabezpečí vyzdvihnutie vozidla v najbližšej zmluvnej autopožičovni
  • Vaši zamestnanci musia iba predložiť ich servisnú kartu a vodičský preukaz a bez potreby zálohy im bude dodané náhradné vozidlo.

 

Výhody asistenčných služieb od ALD Automotive

  • Ťažíte zo zvýhodnených sadzieb vyjednaných spoločnosťou ALD Automotive Slovakia
  • Vaši zamestnanci sa dostanú tam, kam potrebujú, vďaka celoštátnej sieti autorizovaných autopožičovní
  • Všetky náklady hradí ALD Automotive Slovakia: od rezervácie až po fakturáciu, Vaši zamestnanci nemusia hradiť nič a Vy sa vyhnete výdavkovým účtom
  • Poistenie a doložky o asistencii sú zahrnuté v zmluvách o krátkodobom prenájme

 

ALDpictoAssistance_C

Asistenčná služba

Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00