Poistenie

V rámci leasingovej zmluvy na vozidlo Vám ALD Automotive Slovakia dá možnosť riešiť poistenie outsourcingom.

Povinné zmluvné poistenie

 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla - stanovené zákonom
 • Kryje škody spôsobené na cestách tretím osobám pri ujme majetku alebo pri ujme na zdraví
 • Poistenie štandardne platí pre krajiny EÚ, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko
 • Dokladom poistenia je tzv. Zelená karta

 

Havarijné poistenie

 • Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a odcudzenia vozidla
 • Poistenie platí pre geografické územie Európy

 

Doplnkové poistenie

 • Poistenie právnej ochrany
 • Poistenie skiel
 • Poistenie batožiny
 • Poistenie osôb
 • Poistenie náhradného vozidla

 

Výhody popistenia u ALD Automotive Slovakia

 • Nebudete už musieť dokladovať Vášmu poistiteľovi, že ste pridali či odobrali vozidlo z Vášho vozového parku, ani žiadať o nové doklady k poisteniu. Vozidlo je poistené počas celej doby platnosti zmluvy, od momentu odovzdania do chvíle vrátenia. Doklady o poistení sú súčasťou tzv. driver setu, ktorý obdrží vodič pri prevzatí vozidla
 • Poistné je platené v pravidelných mesačných splátkach, takže poistený nemá žiadne dodatočné náklady. Znamená to úsporu oproti ročným alebo polročným platbám
 • Táto služba je fakturovaná iba počas doby nájmu vozidla. Jednoduché mesačné faktúry zobrazujú platby za nájom s poistným za Váš vozový park
 • Stačí, ak vodič kontaktuje ALD Automotive a naši špecialisti sa postarajú, ako o problémy spojené s nepojazdnosťou vozidla, tak aj o doriešenie poistných udalostí
 • Vaši zamestnanci nemusia nič hradiť vopred; ALD Automotive pokryje všetky náklady vrátane tých najmenších výdavkov

 

ALDpictoAccidentManagement_C

Hlásenie poistnej udalosti

Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00