Tankovacie karty

ALD Automotive spolupracuje s významnými dodávateľmi pohonných hmôt.

Tankovacie karty

  • Každý vodič obdrží kartu vybranej spoločnosti, ktorú môže používať na úhradu za pohonné hmoty a prípadne iné nákupy podľa možností čerpacích staníc a Vašej voľby
  • ALD Automotive Slovakia fakturuje za čerpanie PHM v rovnakej dobe, ako svoje služby
  • K faktúre je priložený podrobný výpis, v ktorom je uvedené pre každé vozidlo, kde, kedy a koľko bolo natankované

 

Výhody tankovacích kariet od ALD Automotive Slovakia

  • ALD Automotive Slovakia rieši všetky náležitosti spojené s poskytnutím alebo obnovou kariet PHM (príkazy na blokáciu karty, kópie, a pod.)
  • ALD Automotive Slovakia zasiela jednu mesačnú faktúru za všetky spotrebované PHM bez ohľadu na dodávateľa na základe nastavenia, ktoré si definujete pre Vaše faktúry
  • Nemusíte spravovať výdavkové formuláre
  • Spôsob, akým sú faktúry spracované, uľahčuje vymáhanie DPH
  • Jednoducho si nakonfigurujte Vaše karty na nákup pohonných hmôt tak, aby zahŕňali poplatky za diaľnice, nákupy v obchodoch, služby v umyvárkach a pod.
  • Každá karta má vlastný PIN kód. Po strate alebo odcudzení karty, je okamžite zablokovaná a je vystavená nová karta
  • Výpisy vám umožňujú pozorne kontrolovať všetky položky a zisťovať akékoľvek anomálie. Môžete ľahko monitorovať spotrebu každého užívateľa vozidla

 

ALDpicto-prehled-servisnich-mist

Zoznam čerpacích staníc

Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00