Tankovacie a nabíjacie karty

Tankovací servis ALD predstavuje jednoduchý spôsob dopĺňania a úhrady pohonných hmôt, ako aj komfortný prehľad o nákladoch vozového parku. Naše tankovacie a nabíjacie karty prinášajú výhody ako firmám, tak fleet manažérom, aj samotným vodičom a to úsporou finančných prostriedkov, času a istotou kvalitného paliva.

Naši partneri

Spolupracujeme s celým radom významných distribútorov pohonných hmôt, ktorí disponujú širokou sieťou čerpacích staníc a kvalitnou ponukou poskytovaných služieb. Tankovacie a nabíjacie karty, s ktorými budete bezhotovostne platiť za pohonné hmoty, prevádzkové kvapaliny alebo napríklad za umývanie vozidla, si môžete vybrať od týchto spoločností:

  • Shell
  • MOL - Slovnaft
  • OMV
  • CCS
  • ALD Electric – ZSE Drive
tankovaci-karty

 

Naša nová ALD Electric Card prináša riešenie pre elektrické vozidlá. Nabíjajte pohodlne na viac ako 342 dobíjacích miestach na Slovensku prostredníctvom Západoslovenskej energetiky.

Prevádzka tankovacích a nabíjacích kariet

Karty fungujú jednoducho na princípe zadania unikátneho PIN kódu (okrem ALD Electric Card). Vzniknuté finančné náklady zúčtuje prevádzkovateľ tankovacej karty priamo s nami. Za všetky spotrebované pohonné hmoty bez ohľadu na dodávateľa Vám je zasielaná jedna mesačná faktúra, ktorá odchádza v rovnakom čase ako faktúra za leasingové služby. Jej súčasťou je podrobný výpis, na ktorom je pre každé vozidlo uvedené : kde, kedy a koľko pohonných hmôt bolo zakúpených, vrátane ďalších, na karte povolených služieb, ktoré užívateľ vozidla čerpal. Výpis umožňuje jednoducho kontrolovať všetky položky a ľahko monitorovať priemernú spotrebu každého vozidla.

Akonáhle karte končí platnosť, automaticky od nás dostanete novú. V prípade straty alebo akýchkoľvek iných problémov, kontaktujte prosím svojho obchodného poradcu. Kartu je možné okamžite zablokovať a vystaviť Vám novú.