Vrátenie vozidiel po ukončení leasingu

Približne tri mesiace pred ukončením zmluvy operatívneho leasingu od nás dostanete takzvaný ukončovací list s podrobnými inštrukciami k vráteniu vozidla. Okrem informácií, ako vozidlo správne pripraviť na odovzdanie vrátane všetkých potrebných dokladov, Vás v ňom žiadame, aby ste kontaktovali svojho obchodného poradcu a dohodli si termín odovzdania na mieste STK v DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, 851 04 Petržalka, Bratislava cez webovú stránku spoločnosti DEKRA Slovensko objednavky.slovdekra.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie myALD Driver. V prípade, že by sa termín odovzdania vozidla z Vašej strany zmenil, nahláste prosím túto zmenu minimálne 48 hodín pred plánovaným termínom.

 

Ako pripraviť vozidlo na odovzdanie?

V mieste odovzdania musí byť vozidlo umyté a vyčistené, pretože znečistené vozidlo nie je možné objektívne obhliadnuť. Odstránené musia byť všetky vady a poškodenia, vrátane prídavných zariadení či firemných polepov. Spoločne s vozidlom odovzdávate:

  • Kompletnú sadu kľúčov (používané aj náhradné), vrátane výrobného kódu.
  • Riadne vyplnenú a opečiatkovanú servisnú knižku, v prípade elektronickej servisnej knižky jej výpis.
  • Tankovacie a nabíjacie karty, asistenčnú kartu a servisnú kartu ALD (ak boli vydané).
  • Malý technický preukaz, medzinárodnú automobilovú poisťovaciu kartu (zelená karta).
  • Kompletnú povinnú výbavu.
  • Funkčné rezervné koleso s náradím, sadu pneumatík vrátane diskov vo vozidle (ak boli zahrnuté v zmluve).
  • Výbavu, ktorá bola súčasťou vozidla (strešný nosič, hands-free, CD menič, ťažné zariadenie a pod.).
  • Príručku na obsluhu a údržbu vozidla.

Ako prebieha odovzdanie vozidla?

Odovzdanie vozidla prebieha v sídle firmy na mieste STK v DEKRA Slovensko s.r.o. na ulici Panónska cesta 47, 851 04 Petržalka, Bratislava, kde taktiež sídli ALD Automotive. Súčasťou prevzatia vozidla je okrem iného zistenie prípadných poškodení, vzniknutých v priebehu používania vozidla, ktoré pre ALD Automotive vykonáva spoločnosť DEKRA Slovensko s.r.o.. Všetky zistené závady sú zaznamenané v Protokole o prevzatí vozidla. Preberajúci technik zaznamená stav tachometra a posúdi zistené závady ako akceptovateľné alebo neakceptovateľné, v súlade s definíciou jednotlivých druhov poškodení, ktoré sú popísané v príručke Férové zhodnotenie stavu vozidla. Proces prevzatia vozidla je zakončený podpisom Protokolu o prevzatí vozidla, ktorého kópia zostáva Vám, ako doklad o odovzdaní vozidla.

sk-ald-vraceni-vozu-titul-200

Stiahnite si brožúru

sk-ald-vraceni-vozu-kia-titul-200

Stiahnite si brožúru

sk-ald-vraceni-vozu-stelantis-titul-200

Stiahnite si brožúru