Full service leasing

Riešenie na podporu Vášho rozvoja

So zmluvou na full-service leasing sa budete môcť sústrediť na svoj predmet činnosti, kým ALD Automotive sa postará o Váš vozový park.

So všetkými výhodami zmluvy na Full-service leasing môžete nájsť riešenie ušité na mieru pre Váš vozový park.
Vaša zmluva vo fixných mesačných splátkach zahŕňa:

  • vozidlo na definovanú dobu a počet najazdených kilometrov.
  • súvisiace služby pre Vaše vozidlo ako napr. údržba, assistencia.


Vozidlo spravuje ALD Automotive od dodania až po následný predaj.

  • Zostatková hodnota je odhadnutá pre následný odpredaj po skončení zmluvy.
  • ALD Automotive berie na sebe riziko odpredaja vozidla po skončení zmluvy.
  • Dávame Vám možnosť odkúpiť vozidlo po skončení zmluvy – alebo priamo vodič, alebo niekto z Vaších zamestnancov.


Vaše výhody :

  • Šetríte si čas a likviditu, aby ste sa mohli sústrediť na Vašú činnosť.
  • ALD Automotive financuje vozidlo a služby spojené s jeho prevádzkou.
  • Môžete získať niektoré daňové výhody pri prenájme vozidel.
  • Získavate z najlepších vyjednaných cien u predajcov automobilov a poskytovateľov služieb súvisiacích s Vaším vozovým parkom

So všetkými výhodami zmluvy na Full-service leasing môžete nájsť riešenie ušité na mieru pre Váš vozový park.

Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00