Predaj a spätný leasing

Jednoduché riešenie pre outsourcing správy Vášho vozového parku

Dnes vlastníte a spravujete Váš vozový park. ALD Automotive môže odkúpiť Vaše vozidlá a prenajať Vám ich späť, takže budete môcť využívať služby ALD Automotive a všetkých výhod leasingovej zmluvy.
ALD Automotive môže odkúpiť Váš celý vozový park alebo len jeho časť a prenajať Vám ho späť na dohodnutú dobu a počet kilometrov. Po uplynutí tejto doby bude Váš vozový park obnovený novými prenajatými vozidlami.


Vaša zmluva za fixnú mesačnú splátku zahrňuje:

  • financovanie Vášho vozidla – po zmene vlastníctva – na určenú dobu a počet kilometrov, 
  • služby pre Vaše vozidlo ako napr. údržbu, assistenciu...


Vozidlá po zmene vlastníctva sú kompletne spravované spoločnosťou ALD až do výmeny a následného predaja:

  • Zostatková hodnota je odhadnutá pre následný odpredaj po skončení zmluvy.
  • ALD Automotive berie na sebe riziko odpredaja vozidla po skončení zmluvy.
  • Dávame Vám možnosť odkúpiť vozidlo po skončení zmluvy – alebo priamo vodič, alebo niekto z Vaších zamestnancov.


Vaše výhody:

  • Môžete ľahko prejsť od vlastníctva a údržby Vašich vozidiel na full-service leasing, bez toho, aby bola obmedzená dostupnosť vozidiel,
  • Môžete obmeziť riziko nepojazdnosti, získať späť likviditu a sledovať náklady Vašeho vozového parku,
  • Môžete sa sústrediť na Váš predmet činnosti.
Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00