Správa vozového parku

Prínos služieb ALD Automotive pre správu vozového parku

Môžete využívať výhody služieb Ald Automotive, ktoré ponúkame pre fleet manažment. Zvolíte si zpôsob financovania Vašich vozidel a my se o postaráme o ich správu, od údržby a asistencie až po akékoľvek analýzy za účelom optimalizácie nákladov.
Získejte všetky výhody služieb ALD Automotive pre Váš vozový park. Správa vozového parku ponúka kompletné portfólio služieb, aké môžete najsť pri full-service leasingu, s jediným rozdielom, že si sami financujete Vaše vozidlo alebo ho už vlastníte.


Vaša zmluva zahrňuje:

  • celú škálu služieb od spoločnosti ALD Automotive (údržba, assistencia...)
  • podporu pri každodennej správe Vášho vozového parku (prostredníctvom nášho technického oddelenia budete môcť vykonávať
  • pravidelný servis a akékoľvek opravy prostredníctvom našej autorizovanej siete predajcov)
  • Vyberiete si medzi pevnou mesačnou cenou alebo účtovaním skutočných nákladov


Vozidlo je Vaše:

  • svoje vozidlo si financujete
  • alebo vozidlo už vlastníte

 
Vaše výhody :

  • Získavate z našich vyjednaných cien u prodajcov automobilov a poskytovateľov služieb súvisiacich s Vaším vozovým parkom
  • Môžete detailne sledovať Váš vozový park vďaka výkazom, ktoré dostávate od spoločnosti ALD Automotive, ako napr. náklady vozového parku, počty najazdených kilometrov, náklady na PHM.
  • Vďaka konzultáciám ALD Automotive si optimalizujete náklady na Váš vozový park a získate riešenie ekologického dopadu Vašeho vozového parku
  • Môžete predávať svoje vozidlá prostredníctvom predajných služieb ALD Automotive
Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00